Mogelijkheden en beperkingen

Goede voorbeelden

Zal deze vooraf geselecteerde kandidaat ons team versterken?

Zullen deze teamleden, tijdens deze opdracht, gezamenlijk nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden opbouwen?

Stel uit 10 vooraf geselecteerde kandidaten een Collective Intelligent team samen van maximaal 6 leden.

Zal dit team zeer productief en efficiënt zijn in deze opdracht?

Wat we kunnen

Kan de risico’s van een teamopdracht identificeren.

In staat om de voor- en nadelen van elke mogelijke teamsamenstelling te identificeren.

Stelt teams samen op basis van het wetenschappelijke inzicht van Collectieve Intelligentie.

Meet alle relevante psychologische eigenschappen om Collectieve Intelligentie te bepalen.

Beperkingen

Voorspelt geen individueel werksucces; voorspelt teamchemie en de effecten daarvan op teamprestaties.

Kan de Collectieve Intelligentie van teams met meer dan 20 leden niet berekenen.

Niet in staat om cv’s te lezen en te interpreteren.

De voorselectie van potentiële teamleden moet gebeuren door de teammanager.