Algemene voorwaarden

De kern van onze klantrelatie is wederzijds vertrouwen en respect. Wij geloven in een eerlijke, redelijke en transparante samenwerking met onze klanten. We begrijpen echter dat er soms problemen kunnen ontstaan die niet kunnen worden opgelost door eenvoudige communicatie. Dan vertrouwen we op de formele voorwaarden die op deze pagina worden beschreven.

Toepasselijkheid

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Partijen. Afwijkingen van de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Als Team-composer een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden aanneemt, zijn deze ook van toepassing op bestaande overeenkomsten.

De toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inschrijving en betaling

Klanten moeten zich eerst abonneren op onze service om toegang te krijgen tot de softwareapplicatie. De abonnementskosten zijn afhankelijk van het type plan dat ze kiezen en de duur van de abonnementsperiode. Betaling voor het abonnement kan worden gedaan door de instructies van Team-composer te volgen. Abonnementen moeten vooraf worden betaald.

Het is belangrijk om te weten dat de medewerkers van onze klanten met administratieve rechten het aantal abonnementen op elk moment tijdens de abonnementsperiode kunnen verhogen of verlagen. Hierdoor kunnen onze klanten hun abonnementen aanpassen aan hun veranderende behoeften zonder onderbreking van de service.

Het is echter belangrijk op te merken dat een eenmaal gestart abonnement alleen aan het einde van de betreffende abonnementsperiode kan worden beëindigd.

Een toegevoegd abonnement gaat onmiddellijk in en eindigt nadat de abonnementsperiode is verstreken. Klanten zijn verantwoordelijk voor het beheren van hun abonnementen en moeten ervoor zorgen dat ze de benodigde licenties hebben om de softwareapplicatie te gebruiken.

Niet-exclusieve gebruiksrechten

Klanten krijgen niet-exclusieve gebruiksrechten op onze service door zich te abonneren op de softwaretoepassing. Dit betekent dat ze de applicatie kunnen gebruiken, maar er geen eigenaar van zijn. De softwaretoepassing blijft eigendom van ons bedrijf en mag niet worden doorverkocht, overgedragen of in sublicentie worden gegeven aan derden.

Beperkingen op gebruik

Klanten moeten de softwaretoepassing gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Ze mogen de applicatie niet gebruiken voor illegale, frauduleuze of onethische doeleinden. Klanten mogen de softwaretoepassing ook niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of wijzigen.

Naast de bovenstaande voorwaarden is het essentieel om op te merken dat het klanten niet is toegestaan om de testresultaten of beoordelingsrapporten gegenereerd door onze softwareapplicatie te gebruiken om de werkprestaties van teamleden of toekomstige teamleden te evalueren. Onze service is bedoeld als hulp bij teamsamenstelling en samenwerking, niet als hulpmiddel voor prestatie-evaluatie of andere werkgerelateerde beslissingen.

Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot tewerkstellingspraktijken en mogen onze service niet gebruiken op een manier die in strijd is met dergelijke wet- of regelgeving. Wij behouden ons het recht voor om de service te beëindigen van elke klant die deze bepaling overtreedt en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een dergelijke beëindiging.

Gegevensbescherming

We nemen gegevensbescherming zeer serieus en hebben passende maatregelen genomen om klantgegevens te beschermen. Klanten zijn er echter verantwoordelijk voor dat de gegevens die ze invoeren in de softwareapplicatie accuraat en up-to-date zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij leveren onze service op een “as is” basis en geven geen garantie dat de software applicatie vrij zal zijn van fouten, defecten of onderbrekingen. We zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van onze service.