Wat is collectieve intelligentie?

Collectieve Intelligentie is het gedeelde vermogen van een groep mensen om samen problemen op te lossen, beslissingen te nemen en superieure resultaten te leveren. Om Collectieve Intelligentie (C.I.) te bereiken, heeft het team specifieke combinaties van psychologische eigenschappen nodig, afhankelijk van de context en doelstellingen van de opdracht.

Er staan ons veel uitdagingen te wachten, variërend van klimaatverandering tot het beheersen van pandemieën tot het ontwikkelen van complexe technologieën en het introduceren van nieuwe innovaties.

Om veel problemen op te lossen, moeten teams vertrouwen op Collectieve Intelligentie. Met andere woorden, het gecombineerde probleemoplossend vermogen van een team moet groter zijn dan het gemiddelde probleemoplossend vermogen van de teamleden.

Wetenschappers hebben aangetoond dat Collectieve Intelligentie de beste voorspeller is van het probleemoplossend vermogen van een team. Bovendien versterken teamleden in collectief intelligente teams elkaars probleemoplossend vermogen, waardoor hogere teamprestaties worden bereikt. Het draait allemaal om de chemie in het team!

Goede resultaten vereisen teamchemie.
In de psychologie noemen we teamchemie Collectieve Intelligentie.

Waar gaat het over?

Over het algemeen zijn er twee factoren die Collectieve Intelligentie bepalen: de aard van de taak en de combinatie van teamleden. Om Collectieve Intelligentie te bereiken, heeft het team specifieke combinaties van psychologische eigenschappen nodig. Deze combinaties hangen af van de context en de doelstellingen van de opdracht.

Teams werken altijd aan bepaalde opdrachten om de juiste resultaten te behalen. Dit vereist meer dan teamleden met de juiste individuele vaardigheden. Teamleden moeten elkaar ook aanvullen en versterken om maximaal effectief te zijn. Teamleden in collectief intelligente teams versterken elkaars probleemoplossend vermogen, wat leidt tot hogere teamprestaties. Goede resultaten vereisen teamchemie. In de psychologie noemen we teamchemie Collectieve Intelligentie.

What is Collective Intelligence? Collective Intelligence predicts problem solving abilities of teams.

Collectieve Intelligentie is een soort wijsheid en kennis die voortkomt uit een groep.

Hoe identificeren we Collectieve Intelligentie?

Zowel de aard van de opdracht als de combinatie van teamleden bepalen Collectieve Intelligentie. Daarom brengt Team-composer beide in kaart. Voor de opdracht identificeren we kenmerken zoals tijdsdruk, complexiteit en aard van de taken. In totaal werkt Team-composer met tien verschillende kenmerken van een opdracht.

Op basis van deze kenmerken geeft Team-composer een risicoprofiel van de opdracht. Hoe risicovoller een opdracht, hoe minder waarschijnlijk collectieve intelligentie in het team naar voren gaat komen.

Voor teamleden identificeert Team-composer verschillende individuele psychologische constructen die belangrijk zijn voor het werken in een team. Hiervoor hebben we een specifieke assessment ontwikkeld. We brengen kenmerken in kaart zoals sociale intelligentie, denkstijl, zelfsturing en veerkracht.

Psychologisch intelligente modules vergelijken de kenmerken van de opdracht met de psychologische aspecten van leden en combinaties van leden met andere leden.

Optimize your team assignment | Team-composer

Collectieve intelligente teams vormen een soort intelligentie die op individueel niveau eenvoudigweg niet kan bestaan.

Collectieve Intelligentie betrekt iedereen

Zoals je weet heeft elk mens unieke kwaliteiten. Collectieve Intelligentie gaat niet over competenties of kwalificaties voor een specifieke rol in een team. In Collectief Intelligente teams kan individuele uniciteit ervoor zorgen dat andere teamleden succesvoller presteren. Teamleden die minder inhoudelijk gekwalificeerd zijn voor de taak kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan Collective Intelligent teams. Collectieve Intelligente groepen zijn inclusief en waarderen elk lid.

Compose collective intelligent teams without bias | Team-composer