Wat ons onderscheidt

Wat ons onderscheidt

Wat onderscheidt ons? We hebben Team-composer ontwikkeld op basis van wetenschappelijke inzichten over collectieve intelligentie.
Binnen de psychologie is collectieve intelligentie een dominante theorie voor het verklaren en voorspellen van verschillen in teamprestaties.

Kenmerken

Team-composer

Anderen

Voorspelt teamprestaties

Helpt je de teamopdracht te optimaliseren

Gebaseerd op wetenschappelijk bewezen concepten

Teamcreatie is gebaseerd op Collectieve Intelligentie

Elk team bestaat uit vaste teamrollen

Matcht teamleden met elkaar

Matcht teamleden met de opdracht

Matcht teamleden met vaste rollen

Vergelijkt verschillende teamsamenstellingen

“Om te begrijpen of iemand bij een vacature past, moet je de essentie van de functie kennen. Bij het samenstellen van een team is het niet anders: je moet eerst de specifieke voorwaarden en verwachtingen van de teamopdracht kennen.

De teamopdracht is een vertrekpunt.

Bij Team-composer komt de unieke missie van het team op de eerste plaats. Zonder gemeenschappelijk doel worden teams los zand. Wat Team-composer uniek maakt, is onze expertmodule waarmee je de haalbaarheid van elke teamopdracht onmiddellijk kunt controleren. Voer de condities van de teamopdracht in en krijg geavanceerde inzichten in de risico’s van de teamopdracht.

What sets us apart | Team-composer

De teamindeling bepaalt de samenstelling van het team.

De (dominante) wetenschappelijke literatuur over teamsamenstelling is glashelder: de specifieke startcondities van een teamopdracht bepalen de teamsamenstelling. Elke unieke teamopdracht vereist een specifieke samenstelling van het team. Door te focussen op de aard van elke opdracht, gaat Team-composer verder dan alle andere tools die tot nu toe werden gebruikt om teams samen te stellen.

Team assignment sets team composition | Team-composer

“Het gecombineerde probleemoplossende vermogen van een team moet verder gaan dan het gemiddelde probleemoplossende vermogen van de teamleden.”

Psychologisch meer solide

Uit de dominante psychologische literatuur over collectief intelligente teams weten we dat bijvoorbeeld de sociale intelligentie van individuele teamleden belangrijk is voor teamprestaties. Daarom meet Team-composer sociale intelligentie met een test die is ontwikkeld voor het herkennen van complexe emoties, de beste maat voor sociale intelligentie.

Team-composer gebruikt ook biodata en verschillende vragenlijsten voor denkstijl of cognitieve diversiteit, veerkracht en zelfsturing. We hebben deze instrumenten ontworpen om die constructen te meten die cruciaal zijn voor het werken in een team. Team-composer gebruikt dus meer psychometrische hulpmiddelen om gegevens van hoge kwaliteit te genereren en goede voorspellingen te doen over teamchemie.

Traditionele teaminstrumenten werken met enkelvoudige zelfbeschrijvende vragenlijsten. Sociale intelligentie wordt “gemeten” met bijvoorbeeld een big five persoonlijkheidsvragenlijst. Deze vragenlijst geeft informatie over of iemand waarschijnlijk extravert of introvert gedrag vertoont en of iemand meer of minder geneigd is om meegaand (aangenaam) te zijn. Op basis hiervan maken traditionele instrumenten dan schattingen over sociale intelligentie.

Traditionele instrumenten missen ook een onderliggend theoretisch model van de teamsamenstelling die nodig is voor een specifieke teamopdracht. Deze instrumenten gaan ervan uit dat kleuren, typologieën of rollen elkaar aanvullen. Maar is dat altijd zo? Is meer diversiteit altijd beter? Of moeten we eerst de teamopdracht nader bekijken? Bijvoorbeeld, heeft een teamopdracht met een duidelijk omschreven resultaat gericht op praktische uitvoering, onder hoge tijdsdruk, met een hiërarchisch management baat bij verschillende kleuren of typologieën? Wat doen we met een team van 4 leden als volgens Belbin alle negen rollen aanwezig moeten zijn? Welke rollen kan elk teamlid dan op zich nemen? Allemaal vragen waar traditionele hulpmiddelen geen antwoord op hebben.

Assessment to map out collective intelligence | Team-composer

We koppelen elk teamlid aan de teamopdracht.

Team-composer gebruikt geen competenties. In plaats daarvan maken teammanagers een voorselectie van potentiële teamleden op basis van bewezen prestaties, een cv, een gesprek of een assessment. Vervolgens helpt Team-composer bij het maken van de teamsamenstelling.

Daarnaast bieden we een uniek online assessment om Collectieve Intelligentie te identificeren en een Assignment Fit Score te berekenen voor elk lid.

Bovendien kunnen we meerdere opdrachten koppelen aan het profiel van één lid. Elke match genereert een andere Assignment Fit Score voor een teamlid.

Sommige traditionele tools gebruiken competenties om teamopdrachten en teamleden op elkaar af te stemmen. Deze methode heeft twee uitgangspunten:

Het ene uitgangspunt gaat uit van een set competenties die alle teamleden zouden moeten hebben om goed te functioneren in een team. De veronderstelling is dat teamleden die deze competenties missen het team verzwakken.

Het andere uitgangspunt gaat uit van een set competenties die een team nodig heeft. Vervolgens wordt onderzocht in welke mate deze teamcompetenties aanwezig zijn bij de verschillende teamleden. Hoewel het alloceren van de scores van alle teamleden op competenties praktisch is, is er helaas geen wetenschappelijk bewijs dat deze methode leidt tot betere teamprestaties. Een ander probleem is dat psychometrische tests en vragenlijsten niet de beheersing van competenties meten, maar potentieel op basis van onderliggende psychologische kenmerken. De vraag of de competenties al voldoende beheerst worden, kan dus helemaal niet beantwoord worden.

Assignment Fit Score for each member | Team-composer

We koppelen teamleden aan elkaar.

Nadat we elk teamlid hebben gematcht aan de teamopdracht, voegen we de volgende stap toe: teamchemie. Teamleden kunnen elkaar versterken of verzwakken. Team-composer gebruikt algoritmes gebaseerd op wetenschappelijk dominante literatuur die elk (potentieel) teamlid matcht met alle andere (potentiële) teamleden voor een specifieke teamopdracht. Tot slot rangschikken we alle mogelijke combinaties van teamleden voor je opdracht of project.

Het samenstellen van teams op basis van Collectieve Intelligentie zorgt ervoor dat een team uit meer bestaat dan alleen de sterkste individuele leden. Uiteindelijk zal het sterkste collectief het topteam vormen. Team-composer berekent de teamchemie en toont je een collectieve intelligentiescore (teamscore).

What set us apart? Collective intelligence | Team-composer

Team-composer helpt je met wat-als scenario's

De beschikbaarheid van talent beïnvloedt altijd de samenstelling van het team. Door verschillende omstandigheden heb je vaak toch hulp nodig om het topteam op te stellen. Met andere woorden, je moet je opties opnieuw bekijken. Team-composer helpt je om met die opties te spelen. Wat is je tweede team? Wat als een teamlid niet bij het team wil horen? Wat als een medewerker al een rol in het team is toegezegd; welke andere leden passen nu het beste? We helpen je om de effecten van al die overwegingen meteen te zien.

Teams veranderen door personeelsverloop. Teamleden kunnen bijvoorbeeld vertrekken of een team kan geleidelijk meer leden nodig hebben. Welke personele veranderingen je team ook ondergaat, Team-composer informeert en helpt je bij het selecteren van nieuwe leden en bewaakt de chemie van het team.

De aard van de teamopdracht kan ook veranderen. Opdrachten hebben bijvoorbeeld een levenscyclus. Is het team dat je nodig hebt om te innoveren ook het team dat deze innovatie verbetert, optimaliseert en op de markt brengt? Zal het oorspronkelijke team collectief intelligent blijven, of zal de teamchemie vervagen? Met Team-composer vermijd je dat je team verzuurt tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus.

Staff turnover in team. Collective intelligence helps | Team-composer
Voorbeeld